ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ԵՐԱԶ

Կեսօր էր։ Եղբորս հետ նկարում էինք մուլտֆիլմում տեսած այլմոլորակայինին։ Հանկարծ դռան մոտ ձայներ լսեցի։ Ես դուռը բացեցի։ Ներս մտավ մեր նկարած այմոլորակայինը։ Փոքր եղբայրս զարմանքից կանգնեց ես տեսա բակում կանգնած թռչող ափսե։

Ինձ մոտեցան երկու այլմոլորակայիններ ես կախարդված միացա նրանց և նստեցի թռչող ափսեն։ Ես թռչում էի երկնքով և տեսնում այն ամենը, ինչ անցել ենք դպրոցում և լսել էի ընտանիքում։ Պարզվեց այս ամենը երազ է։

Մաթեմաթեկայի ստուգատես

ննջասենյակներ

երկ. 136սմ

լայն. 54սմ

3հատ

1) 136×54=7344սմ2

7344×3=22032սմ2

Խոհանոց

երկ. 136սմ

լայնություն 40սմ2

136×48=6528սմ2

2×6528=13086սմ2

հյուրասենյակ

երկ. 135սմ

լայն. 64սմ

6հատ

135×64=8640սմ2

8640×6=51840սմ2

ընդհ. մակերեսը

22032+13056+51840=86928սմ2

86928:10000=8մ2 6928սմ2

մոտավորապես 41000դր

1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8 միավոր

1)478 #2)4078 3)4708 4)4780։

2. Գտիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր հնգանիշ թվերիգումարը:

#1) 10099 2)10010 3)100098 4) 993.

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթեարտադրիչներից մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ մյուսըթողնենք նույնը:

#1) կմեծանա 8 անգամ 2)կփոքրանա 8 անգամ 3)կփոքրանա 8-ով 4)կմեծանա 8-ով 5)նույնը կմնա

4.Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1)9 2)29 #3)729 4)0

5. 6556 > 65*6 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

1)6 2)7 3)8 #4)4 5)5

6. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով:

#1) 1345, 1356, 1467, 1678

2)   6976, 6965, 6854, 6010

3)   4343, 5787, 1563, 8921

4) 5257, 5563, 6739, 352

5) 8276, 8735, 3459, 9988:

7. 120 թվի 5/6 մասը կլինի

1)52 2) 144 #3) 100 4)20 5)28

8. 64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի 1)6 2)8 3)32 #4)16:

9. 616 * 50- 84210 ։ 70+163 արտահայտության արժեքը կլինի

1) 29434 2)29400 #3)29760 4) 2959710.

10. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը: 106

11. Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի : 9990

12. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛րքառակուսու պարագիծը։ 49մ2 28մ

13. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիրև գրիր հաջորդ թիվը:

10, 18, 26, 34, 42, 50

14. Քառակուսի հողամասի երեք կողմը շրջապատված է 48 մետրերկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտե՛ք հողամասիմակերեսը։ 16×16=256մ2

15. Ուղղանկյան լայնությունը 26 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտիր այդ ուղղանկյանպարագիծը։ 156սմ

16. Արկղում կար 30 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 5/6 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։ 5գն